Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 26.09.2021 21:19
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 26.09.2021 21:19:37
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
26.09.2021 21:10 723,96 56,41
26.09.2021 21:00 723,97 63,86
26.09.2021 20:00 723,98 80,44 > Q1
26.09.2021 19:00 723,98 25,55
26.09.2021 18:00 723,98 1,47
26.09.2021 17:00 723,98 1,47
26.09.2021 16:00 723,98 1,47
26.09.2021 15:00 723,98 1,47
26.09.2021 14:00 723,98 1,47
26.09.2021 13:00 723,98 1,47
26.09.2021 12:00 723,98 1,47
26.09.2021 11:00 723,98 1,47
26.09.2021 10:00 723,98 1,47
26.09.2021 09:00 723,98 1,47
26.09.2021 08:00 723,98 1,47
26.09.2021 07:00 723,98 1,47
26.09.2021 06:00 723,98 1,47
26.09.2021 05:00 723,98 1,47
26.09.2021 04:00 723,98 1,47
26.09.2021 03:00 723,98 1,47
26.09.2021 02:00 723,98 1,47
26.09.2021 01:00 723,98 1,47
26.09.2021 00:00 723,98 1,47
25.09.2021 23:00 723,98 28,61
25.09.2021 22:00 723,98 38,62
25.09.2021 07:00 723,99 1,47
24.09.2021 07:00 724,01 2,29
23.09.2021 07:00 724,03 1,47
22.09.2021 07:00 724,05 12,21
21.09.2021 07:00 724,07 32,18
20.09.2021 07:00 724,09 10,71
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018